انجمن مدیریت بهره وری ایران- اخبار انجمن
فرم نظر سنجی اعضای حقیقی و حقوقی انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/30 | 
فرم نظر سنجی اعضای حقیقی و حقوقی انجمن مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۱
بر اساس اعلام کمیسیون انجمن های علمی ایران ازاعضای انجمن تقاضا می گردد فرم نظر سنجی پیوست را جهت عملکرد سال ۱۴۰۱ تکمیل و به آدرس ایمیل iranbpmcgmail.com ارسال نمایند.
فرم نظر سنجی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مدیریت بهره وری ایران:
http://ipmango.ir/find-1.61.63.fa.html
برگشت به اصل مطلب