انجمن مدیریت بهره وری ایران- اخبار انجمن
تقدیر از پیشکسوتان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/27 | 
 در مراسم اختتامیه پانزدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری از حمایتها و کمکهای پیشکسوتان جناب آقایان دکتر مسعود علی اکبر گلکار و مهندس هوشنگ رستمیان و سرکار خانم دکتر خلیفه سلطانی قدردانی شد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مدیریت بهره وری ایران:
http://ipmango.ir/find-1.61.52.fa.html
برگشت به اصل مطلب