021-81032327

عضویت اعضای حقیقی

متقاضیان عضویت حقیقی در انجمن مدیریت بهره وری ایران  لازم است به نکات زیر توجه نمایند


مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در انجمن مدیریت بهره وری ایران :

1- تکمیل فرم ثبت نام
2- اسکن فیش پرداخت عضویت
3- اسکن کپی مدارک تحصیلی و یا کارت دانشجویی
4- اسکن عکس پرسنلی در فرم ثبت نام
5- اسکن صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
توجه: اسکن مدارک را به آدرس ایمیل iranbpmc@gmail.com ارسال نمایید.

عضویت اعضای مقیم خارج از کشور:

دانشجویان و استادان ایرانی مقیم خارج از کشور نیز برای عضویت در انجمن می بایست تمام موارد ذکر شده جهت ثبت نام را تکمیل نمایند.

شایان ذکر است به علت فقدان حساب ارزی انجمن، در حال حاضر واریز پول به شماره‌ حساب‌های موجود انجمن صورت خواهد پذیرفت.

شماره حساب بانکی انجمن: شماره حساب جاری 0296263028بانک تجارت شعبه کریم خان زند کد037 و شماره کارت 5859837005077918 به نام انجمن مدیریت بهره وری ایران
حق عضویت سالیانه :

1ـ عضویت دانشجویی 500000 ریال

2ـ عضویت وابسته (کارشناسی) 700000 ریال

3ـ عضویت پیوسته (کارشناس ارشد و دکترا ) 1000000 ریال

4- عضویت افتخاری  (با تصویب هیات مدیره)